İlçemizde bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okullar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü,
Mesleki Eğitim Merkezi, Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Rehabilitasyon Merkezleri
08-09/01/2019 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle tatil edilmesine,           
Resmi kurumlarda çalışan hamile ve özürlü kişilerin 2 (iki) gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.