İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 

Kurum Adı   İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kurum Amiri Adı-Soyadı   Hasan KILIÇ


 

Kurum Telefon No.   (0332) 512 38 11
Kurum Fax No.   (0332) 512 21 96
Kurum E-Mail   beysehir@konya.pol.tr
Kurum WEB   -
 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Pasaport Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Pasaport

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2- Mal Müdürlüğünün yıl içinde belirlemiş olduğu pasaport cüzdan bedeli alınır (2009 yılı için 135,00TL)

3- Vergi dairesine yatırılan pasaport harcı makbuzu

4- Dört Adet yeni çekilmiş fotoğraf

5- İşçi ve işçi aileleri için; İş ve İşçi Bulma Kurumundan Belge

6- Reşit olmayanlar için muvafakat name (Noter)

1 GÜN

2 Yolcu Giriş-Çıkış Kaydı Belgesi

Şahsın kendine ait dilekçe

Hemen teslim-Sistemden kaynaklanan bir hata durumunda sistem geldiği zaman
3 Pasaport Bilgilerini Gösteren Belge

Şahsın kendine ait dilekçe

Hemen teslim-Sistemden kaynaklanan bir hata durumunda sistem geldiği zaman

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

Adres : Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

İkinci Müracaat Yeri:

Adres: Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2- Şahsın Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçesi

3- Vergi dairesine yatırılan harcı makbuzu (15,00TL)

4- Üç adet yeni çekilmiş fotoğraf

5- Doktor Raporu

6- C. Başsavcılığından alacakları sabıka kaydı

1 GÜN

2 Havai Fişek Gösteri Organizasyon izinleri

1- Şahsın Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçesi

2- Ateşleyiciye ait Ateşleyici Yeterlik Belgesi

3- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

4- Patlayıcı Maddeler Taahhütnamesi

5- Ateşleyiciye ait Kimlik Fotokopisi

1 GÜN


 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Evrak Arşiv Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Dilekçe Kayıt İşlemi

 

5 DAKİKA

2 Rehin Kaldırma Yazıları

1- Rehini banka kaldırıyorsa, rehin kaldırma yazısı banka görevlisi tarafından zimmetli olması gerekiyor

2- Rehin İcra Müdürlüğü tarafından kaldırılıyorsa, İcra Müdürlüğü evrakı iadeli taahhütlü posta ile göndermelidir.

3- Vatandaş bankadan kaldırılan rehin evrakını elden getiriyorsa noter onaylı olması gerekiyor.

4- Vatandaş İcra Müdürlüğü rehin kaldırma yazısını elden getiriyorsa, evrakta elden takiplidir ve vatandaşın kimlik fotokopisi İcra Müdürlüğünden onaylanmış şekilde evrakın arkasına konulmalıdır.

5- Rehin kaldırma yazısı avukat tarafından getiriliyorsa avukatın baroca düzenlenen avukat kimlik kartının olması gerekir.

5 DAKİKA 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Bilgi İşlem Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Bilgi İşlem Büro

4982 Sayılı Kanun Gereği Bilgi Edinme Hakkı

1- Dilekçe - Posta - e- mail

Madde 11- Kurum ve Kuruluşlar, başvuru üzerine istenilen bilgi veya belge erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenilen bilgi ve belgenin başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim otuz işgününde sağlanır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim:

Unvan: 

Adres : Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: 

Unvan:

Adres: Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Araç Yeni Kayıt

1- Fatura

2- Uygunluk Belgesi

3- Özel Tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı)

4- Trafik Sigortası

5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası

6- Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Odası Kayıt sureti

30 DAKİKA

2 Devir

1- Noter Satış Senedi (Aslı)

2- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

3- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

4- Şoförler Odasından Devir Kayıt Dosyası

5- Fenni Muayene (Muayenesi geçenler)

6- Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Odası Kayıt sureti

7- Nüfus Cüzdanı aslı (T.C. Kimlik Nolu)

30 DAKİKA
3 Nakil

1- Sakınca Yazısı (İlgili Trafik Şubesinden)

2- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

3- Eski Tescil, Trafik Belgesi ve Plakalar

4- Şoförler Odasından Araç Nakil Dosyası

5- Noter Satış Senedi (Aslı)

30 DAKİKA
4 Araç Trafikten Çekme

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

3- Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Tescil Plakaları

4- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

20 DAKİKA
5 Araç Hurdaya Ayırma

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

3- Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Tescil Plakaları

4- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

20 DAKİKA
6 Araç Trafiğe Çıkarma

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- Fenni Muayene

3- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

4- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

30 DAKİKA
7 Tescil ve Trafik Belge Değiştirme Kayıp-Yıpranma Vize Yerinin Dolması-İsim ve Adres Değişikliği-Unvan Değişikliği

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- Fenni Muayene

3- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

4- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

5- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

6- Ticaret Sicil gazetesi ve İmza Sirküsü ve Ticaret Odasından Belge

30 DAKİKA
8 İlgili Noterliğe Yazı

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

30 DAKİKA
9 Haciz-Rehin-Tedbir Koyma-Kaldırma

1- İcra Müdürlükleri, Vergi dairesi Müdürlükleri, Banka ve Finans Kuruluşlarından Talep yazılarının Aslı

30 DAKİKA
10 Çalıntı Araç İşlemleri

1- Dilekçe - araç sahibinin müracaatı

2- Savcılık ve Mahalli Zabıtadan aldığı çalınma olayına ait belge

20 DAKİKA
11 Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemler

1- Veraset İlamı alınacak (İlgili Mahkemeden)

2- Veraset intikal yönünden ilişik kesme belgesi (İlgili Vergi dairesinden)

3- Araç tescil Dosyası

40 DAKİKA
12 LPG Tadilatı (Taktırma ve Sökme)

1- Montaj yapan firmaca verilen fatura (1 Ay süreli)

2- Montaj tespit raporu (Yetkili mühendis onaylı)

3- Karayolu uygunluk belgesi

4- Muayene yaptırılacak

30 DAKİKA
13 Tadilat

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- TSE Onaylı teknik belge, muayene yapılacak, Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi, eski belgeler değişecek

30 DAKİKA
14 Yeni Sürücü belgesi Verme

1- EK-18-A Model: 01-A Formu (Şoförler Odasından)

2- EK-2 Formu (Şoförler Odasından)

3- Sağlık Raporu (1 Yıl geçerli)

4- Maliye Harcı

5- Sabıka Kaydı (1 Yıl geçerli)

6- Öğrenim durum belgesi

7- Sürücü sertifikası soğuk mühürlü

8- Askerlik Ek-A Formu

9- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10- Üç adet vesikalık fotoğraf

1 GÜN
15 Fark-Belge Yükseltme Sürücü Belgesi Alanlar

1- EK-18-A Model: 01-A Formu (Şoförler Odasından)

2- EK-2 Formu (Şoförler Odasından)

3- Sağlık Raporu (1 Yıl geçerli)

4- Maliye Harcı

5- Sabıka Kaydı (1 Yıl geçerli)

6- Öğrenim durum belgesi

7- Sürücü sertifikası soğuk mühürlü

8- Askerlik Ek-A Formu

9- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10- Üç adet vesikalık fotoğraf

11- Eski Sürücü Belgesi

1 GÜN
16 Zayi-Yıpranma-Çalıntı Sürücü Belgesi Yenileme

1- Dilekçe 2- Üç adet fotoğraf 3- 45 yaşından büyükler için sağlık raporu

1 GÜN
17 Tebdil Sürücü Belgesi Alanlar

1- EK-18-A Model: 01-A Formu (Şoförler Odasından)

2- Doktor Raporu

3- Maliye Harcı

4- İkametgah İlmühaberi

5-Sabıka Kaydı

6- Yeminli noterden tercüme

1 GÜN
18 Sürücü Belgesi Geri İade İşlemleri

1- Belge sahibinin müracaatı Sağlık Müdürlüğünden getireceği rapor

30 DAKİKA
19 Yeşilkart İşlemleri

1- Yeşilkart Müracaat Formu

2- Nüfus Kayıt Örneği

1 GÜN
20 Trafikten Men Edilen Araçların Geri Teslimi

1- Araç sahibinin veya yetkilendirdiği kişinin müracaatı

15 DAKİKA
21 Maddi Hasarlı Kaza Raporu Verme

1- Kaza yapan tarafların müracaatları

20 DAKİKA
22 Araçlara İzin Belgesi Verilmesi

Araç sahibinin veya yetkilendirdiği kişinin müracaatı

15 DAKİKA
23 Y Yetki Belgesi İşlemi

1- Dilekçe

2- Tescil ve Trafik Belge Fotokopisi

3- Aracın Sigorta ve vizesi

15 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim: 

Unvan: 

Adres : Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta: beysehir@konyapol.tr

İkinci Müracaat Yeri:

İsim:

Unvan:

Adres: Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim: 
Unvan: 

Adres : Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstas. Amirliği

Tel: 0 (332) 512 38 13

Faks: 0 (332) 512 38 13

E-Posta: ramazanblc@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: 

Unvan: 

Adres: Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstas. Amirliği

Tel: 0 (332) 512 38 13

Faks: 0 (332) 512 38 13

E-Posta : beybolgetrfdnt@hotmail.com

Kurum Adı   İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kurum Amiri Adı-Soyadı   Hasan KILIÇ


 

Kurum Telefon No.   (0332) 512 38 11
Kurum Fax No.   (0332) 512 21 96
Kurum E-Mail   beysehir@konya.pol.tr
Kurum WEB   -
 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Pasaport Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Pasaport

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2- Mal Müdürlüğünün yıl içinde belirlemiş olduğu pasaport cüzdan bedeli alınır (2009 yılı için 135,00TL)

3- Vergi dairesine yatırılan pasaport harcı makbuzu

4- Dört Adet yeni çekilmiş fotoğraf

5- İşçi ve işçi aileleri için; İş ve İşçi Bulma Kurumundan Belge

6- Reşit olmayanlar için muvafakat name (Noter)

1 GÜN

2 Yolcu Giriş-Çıkış Kaydı Belgesi

Şahsın kendine ait dilekçe

Hemen teslim-Sistemden kaynaklanan bir hata durumunda sistem geldiği zaman
3 Pasaport Bilgilerini Gösteren Belge

Şahsın kendine ait dilekçe

Hemen teslim-Sistemden kaynaklanan bir hata durumunda sistem geldiği zaman

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim:
Unvan: 

Adres : Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: 

Unvan: 

Adres: Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2- Şahsın Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçesi

3- Vergi dairesine yatırılan harcı makbuzu (15,00TL)

4- Üç adet yeni çekilmiş fotoğraf

5- Doktor Raporu

6- C. Başsavcılığından alacakları sabıka kaydı

1 GÜN

2 Havai Fişek Gösteri Organizasyon izinleri

1- Şahsın Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçesi

2- Ateşleyiciye ait Ateşleyici Yeterlik Belgesi

3- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

4- Patlayıcı Maddeler Taahhütnamesi

5- Ateşleyiciye ait Kimlik Fotokopisi

1 GÜN


 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Evrak Arşiv Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Dilekçe Kayıt İşlemi

 

5 DAKİKA

2 Rehin Kaldırma Yazıları

1- Rehini banka kaldırıyorsa, rehin kaldırma yazısı banka görevlisi tarafından zimmetli olması gerekiyor

2- Rehin İcra Müdürlüğü tarafından kaldırılıyorsa, İcra Müdürlüğü evrakı iadeli taahhütlü posta ile göndermelidir.

3- Vatandaş bankadan kaldırılan rehin evrakını elden getiriyorsa noter onaylı olması gerekiyor.

4- Vatandaş İcra Müdürlüğü rehin kaldırma yazısını elden getiriyorsa, evrakta elden takiplidir ve vatandaşın kimlik fotokopisi İcra Müdürlüğünden onaylanmış şekilde evrakın arkasına konulmalıdır.

5- Rehin kaldırma yazısı avukat tarafından getiriliyorsa avukatın baroca düzenlenen avukat kimlik kartının olması gerekir.

5 DAKİKA 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Bilgi İşlem Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Bilgi İşlem Büro

4982 Sayılı Kanun Gereği Bilgi Edinme Hakkı

1- Dilekçe - Posta - e- mail

Madde 11- Kurum ve Kuruluşlar, başvuru üzerine istenilen bilgi veya belge erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenilen bilgi ve belgenin başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim otuz işgününde sağlanır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim:

Unvan: 

Adres : Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: 

Unvan:

Adres: Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

 
BEYŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.No VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Araç Yeni Kayıt

1- Fatura

2- Uygunluk Belgesi

3- Özel Tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı)

4- Trafik Sigortası

5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası

6- Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Odası Kayıt sureti

30 DAKİKA

2 Devir

1- Noter Satış Senedi (Aslı)

2- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

3- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

4- Şoförler Odasından Devir Kayıt Dosyası

5- Fenni Muayene (Muayenesi geçenler)

6- Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Odası Kayıt sureti

7- Nüfus Cüzdanı aslı (T.C. Kimlik Nolu)

30 DAKİKA
3 Nakil

1- Sakınca Yazısı (İlgili Trafik Şubesinden)

2- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

3- Eski Tescil, Trafik Belgesi ve Plakalar

4- Şoförler Odasından Araç Nakil Dosyası

5- Noter Satış Senedi (Aslı)

30 DAKİKA
4 Araç Trafikten Çekme

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

3- Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Tescil Plakaları

4- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

20 DAKİKA
5 Araç Hurdaya Ayırma

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

3- Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Tescil Plakaları

4- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

20 DAKİKA
6 Araç Trafiğe Çıkarma

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- Fenni Muayene

3- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

4- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

30 DAKİKA
7 Tescil ve Trafik Belge Değiştirme Kayıp-Yıpranma Vize Yerinin Dolması-İsim ve Adres Değişikliği-Unvan Değişikliği

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- Fenni Muayene

3- İki adet TRF - A - 1 Müracaat Formu

4- Trafik Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur)

5- İlişik Kesme Belgesi (Vergi Dairesinden)

6- Ticaret Sicil gazetesi ve İmza Sirküsü ve Ticaret Odasından Belge

30 DAKİKA
8 İlgili Noterliğe Yazı

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

30 DAKİKA
9 Haciz-Rehin-Tedbir Koyma-Kaldırma

1- İcra Müdürlükleri, Vergi dairesi Müdürlükleri, Banka ve Finans Kuruluşlarından Talep yazılarının Aslı

30 DAKİKA
10 Çalıntı Araç İşlemleri

1- Dilekçe - araç sahibinin müracaatı

2- Savcılık ve Mahalli Zabıtadan aldığı çalınma olayına ait belge

20 DAKİKA
11 Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemler

1- Veraset İlamı alınacak (İlgili Mahkemeden)

2- Veraset intikal yönünden ilişik kesme belgesi (İlgili Vergi dairesinden)

3- Araç tescil Dosyası

40 DAKİKA
12 LPG Tadilatı (Taktırma ve Sökme)

1- Montaj yapan firmaca verilen fatura (1 Ay süreli)

2- Montaj tespit raporu (Yetkili mühendis onaylı)

3- Karayolu uygunluk belgesi

4- Muayene yaptırılacak

30 DAKİKA
13 Tadilat

1- Dilekçe - araç sahibi veya vekili

2- TSE Onaylı teknik belge, muayene yapılacak, Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi, eski belgeler değişecek

30 DAKİKA
14 Yeni Sürücü belgesi Verme

1- EK-18-A Model: 01-A Formu (Şoförler Odasından)

2- EK-2 Formu (Şoförler Odasından)

3- Sağlık Raporu (1 Yıl geçerli)

4- Maliye Harcı

5- Sabıka Kaydı (1 Yıl geçerli)

6- Öğrenim durum belgesi

7- Sürücü sertifikası soğuk mühürlü

8- Askerlik Ek-A Formu

9- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10- Üç adet vesikalık fotoğraf

1 GÜN
15 Fark-Belge Yükseltme Sürücü Belgesi Alanlar

1- EK-18-A Model: 01-A Formu (Şoförler Odasından)

2- EK-2 Formu (Şoförler Odasından)

3- Sağlık Raporu (1 Yıl geçerli)

4- Maliye Harcı

5- Sabıka Kaydı (1 Yıl geçerli)

6- Öğrenim durum belgesi

7- Sürücü sertifikası soğuk mühürlü

8- Askerlik Ek-A Formu

9- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10- Üç adet vesikalık fotoğraf

11- Eski Sürücü Belgesi

1 GÜN
16 Zayi-Yıpranma-Çalıntı Sürücü Belgesi Yenileme

1- Dilekçe 2- Üç adet fotoğraf 3- 45 yaşından büyükler için sağlık raporu

1 GÜN
17 Tebdil Sürücü Belgesi Alanlar

1- EK-18-A Model: 01-A Formu (Şoförler Odasından)

2- Doktor Raporu

3- Maliye Harcı

4- İkametgah İlmühaberi

5-Sabıka Kaydı

6- Yeminli noterden tercüme

1 GÜN
18 Sürücü Belgesi Geri İade İşlemleri

1- Belge sahibinin müracaatı Sağlık Müdürlüğünden getireceği rapor

30 DAKİKA
19 Yeşilkart İşlemleri

1- Yeşilkart Müracaat Formu

2- Nüfus Kayıt Örneği

1 GÜN
20 Trafikten Men Edilen Araçların Geri Teslimi

1- Araç sahibinin veya yetkilendirdiği kişinin müracaatı

15 DAKİKA
21 Maddi Hasarlı Kaza Raporu Verme

1- Kaza yapan tarafların müracaatları

20 DAKİKA
22 Araçlara İzin Belgesi Verilmesi

Araç sahibinin veya yetkilendirdiği kişinin müracaatı

15 DAKİKA
23 Y Yetki Belgesi İşlemi

1- Dilekçe

2- Tescil ve Trafik Belge Fotokopisi

3- Aracın Sigorta ve vizesi

15 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim: 

Unvan: 

Adres : Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta: beysehir@konyapol.tr

İkinci Müracaat Yeri:

İsim:

Unvan:

Adres: Beyşehir Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 (332) 512 38 11

Faks: 0 (332) 512 21 96

E-Posta : beysehir@konyapol.tr

 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim: 
Unvan: 

Adres : Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstas. Amirliği

Tel: 0 (332) 512 38 13

Faks: 0 (332) 512 38 13

E-Posta: ramazanblc@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: 

Unvan: 

Adres: Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstas. Amirliği

Tel: 0 (332) 512 38 13

Faks: 0 (332) 512 38 13

E-Posta : beybolgetrfdnt@hotmail.com