BEYŞEHİR KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


1986 yılında kurulmuş olup halen Hükümet Konağı ikinci katında halka hizmet vermektedir. Vakıf personel durumu aşağıdaki tablodaki gibidir.

Vakıf Müdürü : İbrahim METİN


 

Vakıf 3294 ve 5263 sayılı kanunlar uyarınca hizmet vermektedir. Bu kanunlar gereği vakıftan yardım alacak kişilerin sosyal güvencelerinin olmaması gerekir. Vakıf fakir ve yardıma muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım, projeli (ŞNT, Küçük Ölçekli İş Kurma Projeleri) yardımı yapmaktadır.

Vakfa Başvurmak İçin Uygulanması Gereken Yol :

- Başvuracak kişinin Beyşehir İlçe merkez ve kasaba, köylerinde ikamet ediyor olması gerekir.

- Sosyal güvencesi olmaması gerekir.

Bu şartları taşıyan fakir ve yardıma muhtaç kişiler vakfa başvurabilir.

Vakıftan alacakları formları ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarına onaylatacaklardır. Evli iseler eşleri ve kendilerinin nüfus cüzdan fotokopilerini ve nüfus müdürlüklerinden alacakları vukuatlı nüfus kaydı ile vakfa başvurabilirler.

Vakıfa yapılan başvurular vakıf mütevelli heyetince değerlendirilir.

Vakıf Mütevelli Heyeti Kaymakam, Belediye Başkanı, Malmüdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlı Müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçeMüdürü, İlçe Müftüsü, Sivil Toplum Kuruluşlarından bir üye, İl Genel Meclisince atanan iki sivil üye, İlçe Merkez Mahalle ile Köy Muhtarlıklarından birer üye ile toplam 12 üyeden oluşur.
 

Vakıf İletişim Bilgileri :
Telefon : 0332 512 42 07 - 512 18 18 - 512 4085
Faks : 0332 512 72 66
E-Mail : beysehirsydv@mynet.com