DUYURU
 
 
 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 3'üncü maddesi uyarınca, ilçemizde yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapılacak alanlarla ilgili duyurumuz aşağıya çıkarılmıştır.
 
1.Toplantı AlanıAnıt Alanı
 
Yürüyüş ve Dağılım Güzergâhı: Orman İşletme kavşağının Antalya Caddesi girişinden Caddeyi takiben PTT Kavşağından Anıt Alanına kadar olan güzergâhtır. Orman Kavşağından Anıt Alanı istikametine göre gidiş yönü Emniyet Birimlerinin yaya ve motorize ekipleri tarafından kullanılacak, Anıt Alanından Orman kavşağına doğru gidiş yönü ise yürüyüşe katılanlar tarafından kullanılacaktır.
 
2.Toplantı AlanıVuslat Parkı İçerisindeki Festival Alanı
 
Yürüyüş ve Dağılım Güzergâhı: Orman kavşağının Ali Akkanat Bulvarı girişinden caddeyi takiben Vuslat Parkı içerisinde yer alan daire şeklindeki festival alanıdır. Orman Kavşağından başlayıp Ali Akkanat Bulvarını takiben, Vuslat Parkı tarafındaki şeridi yürüyüşe katılanlar tarafından, diğer şerit ise Emniyet Görevlilerinin yaya ve motorize Ekipleri tarafından kullanılacaktır.
 
Yürüyüş ve Dağılım Güzergâhı: Orman kavşağının Ali Akkanat Bulvarı girişinden caddeyi takiben Vuslat Parkı içerisinde yer alan Daire şeklindeki Festival alanıdır. Orman kavşağından başlayıp Ali Akkanat Bulvarını takiben, bulvarın Vuslat Parkı tarafı (Antalya İstikameti) yürüyüşe katılanlar tarafından, diğer şerit ise (Konya İstikameti) Emniyet görevlilerinin yaya ve motorize ekipleri tarafından kullanılacaktır. Yol yürüyüş süresince trafiğe kapatılacaktır. Kapatılan cadde trafiği; Antalya istikametinden gelen trafik akışı Antalya Caddesi üzerinden, Konya ve Isparta istikametinden gelen trafik akışı ise Selçuklu Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

           3.Afiş, İlan ve Pankart Asılacak YerlerToplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapacak teşekkülün 2911 Sayılı Kanun'un 26.maddesine göre hazırlamış oldukları ilan ve afişler İlçe merkezindeki bilboardlara, pankartlar ise Antalya Caddesi, Ali Akkanat Bulvarı, Mevlana Caddesi, Şehit İbrahimbey Caddesi ve Atatürk Caddeleri üzerine asacaklardır.
 
Toplantıda kullanılacak olan ses cihazları Belediye hoparlörleri ve teşekkül tarafından temin edilecek cihazlar olacaktır. Ayrıca çağrı yapmak isterlerse toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacak teşekküle ait vasıtalara monte edilmiş ses cihazı ve el ses cihazları ile Kanun'un 26.maddesinin 3. bendine uygun şekilde yapılacaktır.
 
Yukarıda belirtilen alanlarda, toplantının düzenlenmesi ve dağılması esnasında; görevli emniyet birimleri tarafından, toplantı ve gösteri yürüyüşüne dışarıdan saldırı olmaması için toplantı yerinin emniyete alınması sağlanacaktır.
 
 
 
2559 PVSK-Ek 1 ÖRNEK FORM
 
 
2911 BİLDİRİM FORMU
 
 
ETKİNLİK BİLDİRİM DİLEKÇESİ
 
 
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
 
 
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
 
 
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ